preloader

Beneficis Socials de la Reutilització

Creació de llocs de treball

Reducció de la bretxa digital

Un dels indicadors de desigualtat de la nostra societat està determinat per la bretxa digital que pateix una part de la població. Aquesta bretxa identifica que hi ha una part de la població que no té accés o no pot fer ús de les TIC.

Indicadors útils en el context de Catalunya:
Segons dades de la Enquesta sobre equipaments i usos de les TIC a les llars de 2020 de l’INE, a Catalunya el 96,7% de les llars disposa de connexió a internet, això suposa que més de 87.000 llars no tenen accés a internet. Entre els motius identificats per no disposar d’accés a internet, el 29,5% no ho fa perquè considera que els costos dels dispositius són elevats, i un 27,9% afirma no accedir-hi degut als costos de connexió elevats. Entre les llars que sí disposen d’internet, un 10,9% només hi accedeix mitjançant connexió mòbil (3G o 4G…). Aquest percentatge arriba fins al 22,6% en aquelles llars que ingressen menys de 900 euros.

Aquest projecte de recollida i preparació per a la reutilització de dispositius mòbils combat la bretxa digital ja que facilita l’accés a dispositius TIC.

 

Definició Bretxa digital: Separa a les persones que tenen accés als dispositius electrònics i als continguts digitals d’aquelles que no el tenen. Jaeger et al. 2012; Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas 2012; Swan et al. 2011.

Ajuda a persones en risc d'exclusió

Promouràs el consum responsable i l’economia circular

Asseguraràs la traçabilitat i el reciclatge final certificat, quan el dispositiu arribi al final de la seva vida útil