preloader

Beneficis ambientals de la reutilització

Per cada telèfon mòbil reutilitzat

  • S’estalvien 400 litres d’aigua.
  • S’evita l’emissió de 30kg de CO2.
  • S’evita l’extracció i consum de 40kg de matèries primeres.

Generaràs 20 vegades més valor que si el reciclessis directament de forma prematura